Hulumtimi dhe dokumentimi

Gjakmarrja dhe hakmarrja në 2018 – shifra nga shtypi

Operazione Colomba kryen një aktivitet monitorimi të të dhënave në lidhje me fenomenin e hakmarrjes dhe gjakmarrjes në Shqipëri, nëpërmjet leximit dhe analizës së artikujve të botuar çdo ditë në shtyp. Çdo ditë vullnetarët lexojnë 3 gazeta të shtypit kombëtar shqiptar dhe përpiqen të monitorojnë gjithashtu shtypin e huaj, duke kërkuar elementë që mund të sjellin lajmet mbi fenomenin e gjakmarrjes, nëse kjo nuk është shpjeguar tashmë. Rastet e identifikuara pastaj katalogohen në një bazë të dhënash, sipas ndarjes midis rasteve të hakmarrjes dhe gjakmarrjes.
Të dhënat e mbledhura në vitin 2018 tregojnë një prirje tё vazhdueshme në përdorimin e dhunës për të rindërtuar grindjet me origjinë të ndryshme, me një mesatare prej 11 rastesh në muaj të hakmarrjes, në të gjithë territorin kombëtar. 5 rastet që i atribuohen gjakmarrjes janё rrjedhojё e hakmarrjeve tё kaluara, sipas mekanizmit të hakmarrjes tipike të drejtësisë private.
Rasti që ndodhi në Spanjë nxjerr nё pahfenomenin e eksportit të gjakmarrjes, një fenomen që ndjek viktimat gjatë udhëtimeve të tyre jashtë vendit.
Për më shumë informacion mbi klasifikimin dhe shpërndarjen gjeografike dhe numerike të fenomenit, shih Raportin trevjeçar “Dokument i përshkrimit të fenomenit ‘hakmarrja’ dhe ‘gjakmarrja’ për sensibilizimin e institucioneve shqiptare e ndërkombëtare – botimi III”, faqen 20.

Në bazë të të dhënave të mbledhura gjatë vitit 2018, Operazione Colomba në Shqipëri ka hartuar tabelën mëposhtme që tregon numrin i rasteve të hakmarrjes dhe gjakmarrjes në vitin e fundit. Numri i përgjithshëm i rasteve është 137, nga të cilat 5 janë kryer për gjakmarrje dhe 132 për hakmarrje. (më tepër…)

Albania News përgjigjet të “Le Iene”.

Pas shërbimit televiziv të fundit të programit “Le iene”, i cili trajton një rast të gjakmarrjes, faqja internet Albania News -Zëri i diasporës shqiptare në Itali, në fjalët e Arbër Agalliu, përpiqet të tregoj më shumë mbi këtë fenomen. Këtu raportojmë gjithashtu këtë mendim si një formë të presionit ndaj autoriteteve shqiptare për t’u angazhuar në një veprim gjithnjë e më efektive për t’iu kundërvënë praktikës së tillë. Si vullnetarë të Operazione Colomba-s, së bashku me disa shoqata lokale, kemi kërkuar zbatimin e ligjit nr. 9389, datë 4/5/2005, i cili parashikon krijimin dhe funksionimin e Këshillit Koordinues për të luftuar kundër gjakmarrjes. Në këtë drejtim, dhe për të vazhduar veprimin e vazhdueshëm të sensibilizimit ndaj kësaj plage sociale, Operazione Colomba kërkon të gjithëve ti bashkohen fushatës #KundërGjakmarrjes, e cila promovon përdorimin e drejtësisë restauruese dhe mjete jo të dhunshme për të lehtësuar eliminimin e kësaj praktike. (më tepër…)

“Gli occhi della guerra” flet për gjakmarrjen

Familjet që supozohen të marrin gjak ndonjëherë nuk duan as ta bëjnë atë, por ka një detyrim social që i shtyn të sulmojnë. Ne besojmë se këto familje janë dyfish viktima të fenomenit: përveç humbjes së një të dashur, ata konsiderohen si vrasës të mundshëm nga shoqëria. Ne përpiqemi të jemi pranë dy palëve në konflikt. Çdo ditë ne shkojmë tek familjet për të sjellë pak pozitivitet në mënyrë që të ulim tensionin. Nuk është e lehtë, është një proces i gjatë dhe i ndërlikuar”.

Kur flasim për gjakmarrjen rrezikojmë të merremi me një temë që është e vështirë të kuptohet në një mënyrë banale. Është e rëndësishme, para së gjithave, të kuptohet konteksti. Në fillim të viteve 1990, Shqipëria doli nga një diktaturë e egër, që zgjati rreth pesëdhjetë vjet, e cila ka fshirë tradita të ndryshme dhe ka bërë praktiken e gjakmarrjes edhe më e vështirë të çrrënjoset. Në dy dekadat e fundit, në fakt, Shqipëria ka bërë hapa të mëdha, në shumë fusha, por trashëgimia e regjimit dhe dobësia e institucioneve demokratike dhe të hendekut e drejtësisë shtetërore kanë krijuar kushtet për rizbulimin e vlerave zakonore, të zbatuara në kontekstin e sotëm, cilat janë shtrembëruar dhe praktikohen në formë të degjeneruar. (më tepër…)