Side Event: Calling for the Eradication of Blood Feuds in Albania

Nga selia e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, Side Event e organizuar nga Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII dhe Operazione Colomba, për të sensibilizuar institucionet ndërkombëtare mbi fenomenin e hakmarrjes dhe gjakmarrjes, gjatë Universal Periodic Review e Shqipërisë.