Hulumtimi dhe dokumentimi

BBC: Fëmijët e bllokuar nga gjakmarrja e Shqipërisë

bbc albaniaBBC gjithashtu merret me fenomenin i gjakmarrjes. Eshtë rëndësishëm të tregosh ky fenomen, të informosh dhe të bësh presion institucionëve, me qëllim që bashkëpunojnë me shoqerin civile për të eliminuar këtë plagë nga Shqipëria. Vullnetaret e Operazione Colomba mbështesin familjet e përfshira dhe përpiqen të bashkëpunojë me institucionet për këtë ndryshim.

Lexoni artikullin në anglisht në faqen e internetit të BBC.

RAPORTIT MBI FENOMENIN E GJAKMARRJES TE HARTUAR NGA ZYRA PER REFUGJATE DHE PERSONA PA SHTETESI NE BELGJIKE

report belgaNë muajn e Marsit, Komisioni Federal qe merr dhe vendos kërkesa të azilit politike në Belgjikë ka takuar vullnetaret e Operazione Colombas në Shkodër. Në vitet e fundit, shumë shqiptarë kanë kërkuar azil politik në Belgjikë për arsye të gjakmarrjes. Prandaj, disa anëtarë të departamentit te kërkimit të zyrës të komisarit te përgjitshëm për refugjate dhe persona pa shtetësi në Belgjikë kanë marrë pjëse në një mision në Shqipëri për të mbledhur informacione mbi fenomenin e gjakmarrjes dhe për te kuptuar më gjere.
Gjatë takimit, delegacioni ka njohur me shume mbi aktivitetet e Operazione Colomba-s kundër këtij fenomeni në Shqipëri dhe përvojën e saj me familjet në hasmeri për të kuptuar si fenomeni zhvillohet sot, sa jane rastet e gjakmarrjes dhe ku kanë ndodhur, dhe si fenomeni mund të zhduket. (më tepër…)

Gjykata e Apelit e Ankonës japë mbrojtje ndërkombëtare mbi baza humanitare një aplikantit shqiptar

sentenza-5Gjykata e Apelit e Ankonës japë mbrojtje ndërkombëtare mbi baza humanitare një aplikantit shqiptar, i cili kishte qenë mohuar në shkallë të parë. Vendimi ka rëndësinë të madhe për shkak se pranon që forma të zakonshme të drejtësisë, si fenomenin e gjakmarrjes sipas Kanuni, mund të jetë një burim i kërkesës për mbrojtje ndërkombëtare.
Gjithashtu gjykimi në mënyrë eksplicite njeh ekzistencën dhe rrezikshmërinë shoqërore të një fenomen që i “jep anëtarëve të familjes së viktimës për vrasje […] dy hipoteza sanksionit, apo eliminimi fizik e autorit për vrasje, apo trajtim çnjerëzor i ngujmit dhe prandaj eliminimi “social” i njërit që duhet të ndëshkuar”.

Nga meltingpot një pasqyrë në gjykimin