Hulumtimi dhe dokumentimi

Gjakmarrja në TV italiane

Në ditët e kaluara,edhe në Itali, është folur për gjakmarrjen. Operazione Colomba nuk do të hyj në meritat e përmbajtjes së raportit të emisionit “Le Iene” por dëshiron të përfitoj nga rasti për t’u apeluar institucioneve dhe shoqëris civile në mënyrë që të gjejnë zgjidhje urgjente për këtë plagë shoqërore. Prej vitesh vullnetarët e Operazione Colomba-s dhe disa shoqata vëndase kërkojnë aplikimin e ligjit nr. 9389 datë 4/5/2005 që parashikon krijimin dhe funksionimin e Këshillit Koordinues në luftën kundër gjakmarrjes. Në këtë drejtim për të vazhduar nderdjesimin kundër këtij fenomeni Operazione Colomba u kërkon të gjithve të marrin pjesë në fushatën “KundërGjakmarrjes” e cila promovon përdorimin e drejtësisë restauruese dhe të praktikave jo të dhunshme për të kundërshtuar këtë fenomen.

Avokati i Popullit publikon raportin tonë trevjeçar

Avokati_i_Popullit.svgFalenderojmë Insititucionin e Avokatit të Popullit që ka publikuar në faqen e tij të internetit avokatipopullit.gov.al Raportin tonë trevjeçar “Dokument i përshkrimit të fenomenit ‘hakmarrja’ e ‘gjakmarrja’ për sensibilizimin e institucioneve shqiptare dhe ndërkombëtare -botimi III- “. Për ne, bashkpunimi me këtë institiucion është thelbësore për të mbrojtur të drejtat themelore të njerëzve të prekur nga fenomeni i gjakmarrjes.

Raporti është në dispozicion këtu në gjuhën shqipe

BBC: Fëmijët e bllokuar nga gjakmarrja e Shqipërisë

bbc albaniaBBC gjithashtu merret me fenomenin i gjakmarrjes. Eshtë rëndësishëm të tregosh ky fenomen, të informosh dhe të bësh presion institucionëve, me qëllim që bashkëpunojnë me shoqerin civile për të eliminuar këtë plagë nga Shqipëria. Vullnetaret e Operazione Colomba mbështesin familjet e përfshira dhe përpiqen të bashkëpunojë me institucionet për këtë ndryshim.

Lexoni artikullin në anglisht në faqen e internetit të BBC.

RAPORTIT MBI FENOMENIN E GJAKMARRJES TE HARTUAR NGA ZYRA PER REFUGJATE DHE PERSONA PA SHTETESI NE BELGJIKE

report belgaNë muajn e Marsit, Komisioni Federal qe merr dhe vendos kërkesa të azilit politike në Belgjikë ka takuar vullnetaret e Operazione Colombas në Shkodër. Në vitet e fundit, shumë shqiptarë kanë kërkuar azil politik në Belgjikë për arsye të gjakmarrjes. Prandaj, disa anëtarë të departamentit te kërkimit të zyrës të komisarit te përgjitshëm për refugjate dhe persona pa shtetësi në Belgjikë kanë marrë pjëse në një mision në Shqipëri për të mbledhur informacione mbi fenomenin e gjakmarrjes dhe për te kuptuar më gjere.
Gjatë takimit, delegacioni ka njohur me shume mbi aktivitetet e Operazione Colomba-s kundër këtij fenomeni në Shqipëri dhe përvojën e saj me familjet në hasmeri për të kuptuar si fenomeni zhvillohet sot, sa jane rastet e gjakmarrjes dhe ku kanë ndodhur, dhe si fenomeni mund të zhduket. (më tepër…)