Pyete për kandidatët

Letra e bashkëngjitura pyetësorit mbi fenomenin e “hakmarrjes” dhe të “gjakmarrjes”

Shumë i/e nderuar kandidat/e,

me këtë letër Operazione Colomba, Korpusi Jo i Dhunshëm i Paqes së Komunitetit Papa Gjoni XXIII, dëshiron t’ju paraqesë një pyetësor në lidhje me fenomenin e “hakmarrjes” dhe të “gjakmarrjes”, duke iu referuar në mënyrë të veçantë ndërhyrjes suaj në zonën ku jeni kandidat/e për zgjedhjet e ardhshme lokale.

(më tepër…)

Pyete për kandidatët për krietarë bashkie

  1. Cila është përhapja e fenomenit të gjakmarrjes dhe e hakmarrjes në territorin ku ju kandidoni?
   • Si perceptohet fenomeni prej popullatës?
   • Sa raste ka në komunën/qarkun ku ju kandidoni?
   • A ka bashkëpunim mes administratës dhe enteve të tjera në territorin ku ju kandidoni?
 1. Konkretisht, nëse do të zgjidheni në fund të këtyre zgjedhjeve administrative, cilat hapa konkretë do të bëni për çrrënjosjen e plotë të fenomenit të gjakmarrjes dhe të hakmarrjes, duke iu referuar në mënyrë specifike territorit të komunës/qarkut ku ju kandidoni?
 1. Më 4 maj 2005 ka dalë Ligji nr. 9389, i cili ende nuk është zbatuar plotësisht, pasi mungojnë rregulloret zbatuese prej anës së Ekzekutivit. Çfarë keni ndër mend t’i kërkoni Ekzekutivit shqiptar për zbatimin e këtij mjeti ligjor?