Side Event “Calling for the Eradication of Blood Feuds in Albania” – Fjalët

Me datën 6 maj 2019 në selinë e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, Shoqata Comunità Papa Giovanni XXIII me Korpusi i jodhunës dhe pro paqes të saj ” Operazione Colomba” ka realizuar Side Event-in “Calling for the Eradication of Blood Feuds in Albania”. Më poshtë mund të gjeni fjalët e referueseve.

 

Fjala e Sara Ianovitz, koordinatore e projektit të Operazione Colomba-s në Shqipëri dhe doktoratë në të Drejtën Ndërkombëtare dhe të Drejtat e Njeriut, mbi praktikën e fenomenit të hakmarrjes dhe gjakmarrjes në Shqipëri dhe ndërhyrje institucionale që mund të eliminojnë këtë praktikë.

SHKARKO TEKSTIN E FJALËS TË SARA IANOVITZ

 

 

Fjala e Dr. Brunilda Zenelaga, profesoreshë në Universitetin e Tiranës dhe ekspert i Fondacionit Shqiptar “Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve”, mbi funksionimin e sistemit të drejtësisë si një mjet për të luftuar fenomenin e hakmarrjes dhe gjakmarrjes.

SHKARKO TEKSTIN E FJALËS TË BRUNILDA ZENELAGA

 

 

Fjala e Dr. Brunilda Pali, studiuese e Institutit të Kriminologjisë KU Leuven dhe sekretar i Forumit Evropian për Drejtësi Restauruese, mbi përdorimin e drejtësisë restauruese për të kundërshtuar fenomenin e hakmarrjes dhe gjakmarrjes.

SHKARKO TEKSTIN E FJALËS TË BRUNILDA PALI

 

 

 

Fjala e Tommaso Di Nicola, vullnetar afatgjate me Operazione Colomba-n në Shqipëri, mbi aktivitetet e kryera nga Operazione Colomba së bashku me viktimat e fenomenit të hakmarrjes dhe gjakmarrjes.

SHKARKO TEKSTIN E FJALËS TË DI NICOLA

 

 

 

Fjala e Giulia Zurlini Panza, koordinatore e projektit  të Operazione Colomba-s në Shqipëri dhe doktoratë në shkenca humane, mbi praktikat e mira të Operazione Colomba-s dhe mbi propozimet për institucionet me qëllim çrrënjosjen e fenomenit të hakmarrjes dhe gjakmarrjes.

SHKARKO TEKSTIN E FJALËS TË GIULIA ZURLINI PANZA