Shkodër

Rregullorja e konkursit

Pjesëmarrja në konkurs është e lirë dhe e hapur për foto-amatorë, profesionistë dhe shoqatat vullnetare.

Ku të dërgoni fotot? Me e-mail në adresën operazionecolomba.al@apg23.org
Tema e konkursit: “Të lidhim besen për… pajtim!”
Numri fotografive: 2
Mbyllja e konkursit: 10 korrik 2016

Rregullorja

Për të marrë pjesë, duhet të dërgoni fotot në adresën e-mail operazionecolomba.al@apg23.org me informacionet e mëposhtëm (pa këto të dhëna, regjistrimi nuk do pranohet):

  • Titulli i Fotografisë
  • Kategoria (specifikoni nëse jeni foto-amator, profesionist apo shoqatë vullnetare)
  • Mbiemri
  • Emri
  • Data e linde
  • Qyteti
  • Telefoni

(më tepër…)

Heroi i vertete është ai që fal, jo ai që vret

“Heroi i vertete është ai që fal, jo ai që vret”: Ja ku ështëShkodër‬ muri‬ kundër gjakmarrjes‬ për pajtimin.

Është vendi i parë në ‪‎Shqipëri‬ i përkushtuar viktimave të ‪‎fenomenit të hakmarrjes dhe gjakmarrjes, me pllakën përkujtimore “Në kujtim të viktimave të Hakmarrjes dhe Gjakmarrjes”.

Kuitojmë së bashku Viktimave e hakmarrjes dhe gjakmarrjes me grafitin i frymëzuar nga statuja e 5 Heronjtet.

Fotografitë e përgatitjes dhe grafitit “Heroi i vertete është ai që fal, jo ai që vret”

Heroi i vertete Heroi 2  Heroi 4 Heroi 5 Heroi 6 Heroi 7 Heroi 8 Heroi 9 Heroi 10

VIDEO Inaugurimi i grafitit:

Tryezë e rrumbullakët me institucionet

Tryezë e rrumbullakët me institucionet dhe prezantimi i Dokumentit mbi angazhimin në luftën dhe parandalimin e fenomenit të hakmarrjes dhe të gjakmarrjes si dhe në promovimin e një kulture paqeje dhe të pajtimit tek Biblioteka Shkencore e Universitetit “Luigj Gurakuqi

Tryezë e rrumbullakët me institucionet

Me qëllim të:
realizojmë një veprimtari të përbashkët dhe të koordinojmë përpjekjet në luftën kundër fenomenit të hakmarrjes dhe të gjakmarrjes dhe të pasojave të tij në të gjithë territorin e Shqipërisë;
mbrojmë dhe të garantojmë të drejtën themelore kushtetuese më të rëndësishme të njeriut, atë të jetës, si edhe të promovojmë një kulturë paqeje dhe të pajtimit

Këtu mund të shkarkoni pdf e dokumentit

Video: Tryezë e rrumbullakët me institucionet 20 Maj 2016

Tryezë e rrumbullakët