Tiranë

Një vit më parë, përfundoi fushata për pajtimin kundër gjakmarrjes

Me datën 30 Shtator 2016, Operazione Colomba përfundonte fushatën kombëtarë te sensibilizimit në Shqipëri kundër gjakmarrjes dhe hakmarrjes afër qytetit të Tiranës. Një pllakëz metalike ishte kushtuar viktimëve te këtij fenomeni dhe i është dhuruar Pallatit të Kulteres në Kamëz. Kjo  shenjë tregon se fenomeni shkel edhe sot të drejtat e njeriut. Vazhdojmë të punojmë për të arritur një objektiv të rëndësishëm: tejkalimin  e fenomenit të gjakmarrjes dhe hakmarrjes ndërmjet rrugetime të faljes dhe pajtimit.