Ligji Shqiptar n. 9389

Kuvendi_logo.svgLigji Shqiptar n. 9389 vendos krijimin dhe funksionimin e Keshillit Koordinues ne luften kunder gjakmarrjes. Ky ligj ka qene shpallur ne vitin 2005 por akoma nuk ka qene aplikuar. Organizatat Nderkombetare, Avokati i Popullit dhe disa shoqata perqendrojne perpjekjet e tyre mbi aplikimin i ketij ligj.