Tryezë e rrumbullakët me institucionet

Tryezë e rrumbullakët me institucionet dhe prezantimi i Dokumentit mbi angazhimin në luftën dhe parandalimin e fenomenit të hakmarrjes dhe të gjakmarrjes si dhe në promovimin e një kulture paqeje dhe të pajtimit tek Biblioteka Shkencore e Universitetit “Luigj Gurakuqi

Tryezë e rrumbullakët me institucionet

Me qëllim të:
realizojmë një veprimtari të përbashkët dhe të koordinojmë përpjekjet në luftën kundër fenomenit të hakmarrjes dhe të gjakmarrjes dhe të pasojave të tij në të gjithë territorin e Shqipërisë;
mbrojmë dhe të garantojmë të drejtën themelore kushtetuese më të rëndësishme të njeriut, atë të jetës, si edhe të promovojmë një kulturë paqeje dhe të pajtimit

Këtu mund të shkarkoni pdf e dokumentit

Video: Tryezë e rrumbullakët me institucionet 20 Maj 2016

Tryezë e rrumbullakët