FOTO Tryezë e rrumbullakët për të studiuar nje strategji kundër gjakmarrjes

Mbledhje private në Tiranë: tryezë e rrumbullakët me institucionet dhe OJF-te për të studiuar nje strategji konkrete në parandalimin dhe luftën e fenomenit të gjakmarrjes