FOTO Krijimi i grafitit dhe afishimi i pllakës ne kujtim te viktimave te gjakmarrjes

Krijimi i grafitit dhe afishimi i pllakës ne kujtim te viktimave te gjakmarrjes në Kamëz