Raporti i Fushatës “Një popull kundër gjakmarrjes”

Raporti i fushatesRaporti i fushatës

Pas mbylljes së fushatës Një Popull kundër Gjakmarrjes, Operazione Colomba paraqet dokumentin përfundimtar të prodhuar në bazë të të dhënave të mbledhura nga kryetarët me përgjigjet e kandidatëve dhe pastaj edhe të kryetarëve të sapozgjedhur mbi pyetësorin mbi fenomenin e gjakmarrjes. Fushata 2015 “Një popull kundër gjakmarrjes” është në vazhdimësi me aktivitet ndërgjegjësuese në shkallë kombëtare të realizuar në vitet e mëparshme. Zgjedhjet lokale të qershorit 2015 ishin një mundësi për të adresuar çështjen komplekse të gjakmarrjes, për të ndërtuar apo të lehtësuar bashkëpunimin ndërmjet institucioneve dhe shoqërisë civile.

Nëse jeni të interesuar në leximin e raportit të Fushatës këtu mund të shkarkoni pdf me të gjitha rezultatet e pyetësorit të mbledura nga Operazione Colomba.

https://www.operazionecolomba.it/njepopullkundergjakmarrje/wp-content/uploads/2016/03/reportvendette_alb.pdf