Lajme

Dërgimi e letrave të kryetarët e bashkisë (Foto)

letrave

FUSHATA KOMBËTARE SENSIBILIZIMI “‎Një Popull Kundër Gjakmarrjes‬”: Për të sensibilizuar të gjithë Institucionet mbi fenomenin e “hakmarrjes” dhe të “gjakmarrjes”, ne kemi vendosur t’u drejtojmë të gjithë Kryetarëve të Bashkisë së Shqipërisë sapo të zgjedhur një pyetësor mbi këtë çështje për të kuptuar cilat hapa konkretë do të bëjnë për t’iu kundërvënë këtij fenomeni. Disa ditë më parë, vullnetarët kanë dërguar 61 letrat, një letër për çdo Kryetar/e i/e Bashkisë i/e zgjedhur. Jemi duke pritur përgjigjet e tyre! (më tepër…)