VIDEO Tryezë e rrumbullakët për të studiuar nje strategji kundër gjakmarrjes

Mbledhje private në Tiranë: tryezë e rrumbullakët me institucionet dhe OJF-te për të studiuar nje strategji konkrete në parandalimin dhe luftën e fenomenit të gjakmarrjes

Sara Ianovitz – Operazione Colomba
Giulia Zurlini Panza – koordinatore për Operazione Colomba nga Italia
Igli Totozani – Avokati të Popullit
Arben Shkëmbi – komisioner të Avokatit të Popullit
Drita Avdyli – Dhoma kombetare e Ndermjetesve
Xhelal Mziu – kryetar i Bashkisë së Kamzës
Liljana Luani – mësuese

Sara Ianovitz – Operazione Colomba