“Të lidhim besen për… pajtim!” në Vlorë

Etapa e eventit të sensibilizimit Të lidhim besën për… pajtim! e planifikuar në Nëntor 2016 do të shtyhet për pranverën e 2017 për arsye organizative.
Operazione Colomba vazhdon të përkujtojë viktimat e fenomenit të hakmarrjes dhe gjakmarrjes dhe thirrur institucionet lokale dhe kombëtare për angazhim për të tejkaluar këtë fenomen.