Dokument i përshkrimit të fenomenit ‘Hakmarrja’ e ‘Gjakmarrja’

21 mars 2018. Nga Shkodër Operazione Colomba prezanton raportin “Dokument i përshkrimit të fenomenit ‘Hakmarrja’ e ‘Gjakmarrja’ për sensibilizimin e Institucioneve shqiptare e ndërkombëtare – botimi III”. Audio në shqip dhe italisht.