Dik Rasim Spata (PBDNJ)

Përgjigja e kandidatit Dik Rasim Spata të Partisë “Bashikimi për të Drejtat e Njeriut” (PBDNJ) për Bashkinë e Peshkopi (Diber) Kastriot Gurra