Home

10 Dhjetor, Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut

Me datën 10 Dhjetor, Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut, kemi rifilluar të manifestojmë në qendër të Shkodrës.

Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe të drejta. Për disa njerëz, ky parim është ashtu si të shikosh një qiell plotë yje. Për kundrazi, për viktimat e fenomenit të hakmarrjes dhe gjakmarrjes, është normale të shikosh të drejtat e tyre të shkelura çdo ditë.

BBC: Fëmijët e bllokuar nga gjakmarrja e Shqipërisë

bbc albaniaBBC gjithashtu merret me fenomenin i gjakmarrjes. Eshtë rëndësishëm të tregosh ky fenomen, të informosh dhe të bësh presion institucionëve, me qëllim që bashkëpunojnë me shoqerin civile për të eliminuar këtë plagë nga Shqipëria. Vullnetaret e Operazione Colomba mbështesin familjet e përfshira dhe përpiqen të bashkëpunojë me institucionet për këtë ndryshim.

Lexoni artikullin në anglisht në faqen e internetit të BBC.

RAPORTIT MBI FENOMENIN E GJAKMARRJES TE HARTUAR NGA ZYRA PER REFUGJATE DHE PERSONA PA SHTETESI NE BELGJIKE

report belgaNë muajn e Marsit, Komisioni Federal qe merr dhe vendos kërkesa të azilit politike në Belgjikë ka takuar vullnetaret e Operazione Colombas në Shkodër. Në vitet e fundit, shumë shqiptarë kanë kërkuar azil politik në Belgjikë për arsye të gjakmarrjes. Prandaj, disa anëtarë të departamentit te kërkimit të zyrës të komisarit te përgjitshëm për refugjate dhe persona pa shtetësi në Belgjikë kanë marrë pjëse në një mision në Shqipëri për të mbledhur informacione mbi fenomenin e gjakmarrjes dhe për te kuptuar më gjere.
Gjatë takimit, delegacioni ka njohur me shume mbi aktivitetet e Operazione Colomba-s kundër këtij fenomeni në Shqipëri dhe përvojën e saj me familjet në hasmeri për të kuptuar si fenomeni zhvillohet sot, sa jane rastet e gjakmarrjes dhe ku kanë ndodhur, dhe si fenomeni mund të zhduket. (më tepër…)

Një vit më parë, përfundoi fushata për pajtimin kundër gjakmarrjes

Me datën 30 Shtator 2016, Operazione Colomba përfundonte fushatën kombëtarë te sensibilizimit në Shqipëri kundër gjakmarrjes dhe hakmarrjes afër qytetit të Tiranës. Një pllakëz metalike ishte kushtuar viktimëve te këtij fenomeni dhe i është dhuruar Pallatit të Kulteres në Kamëz. Kjo  shenjë tregon se fenomeni shkel edhe sot të drejtat e njeriut. Vazhdojmë të punojmë për të arritur një objektiv të rëndësishëm: tejkalimin  e fenomenit të gjakmarrjes dhe hakmarrjes ndërmjet rrugetime të faljes dhe pajtimit.